Blogger

Fatiha suresi anlamı ve faziletleri

1/FATİHA Suresi 1. ayet meali

Bismillâhir rahmânir rahîm.
1. bi ismi allahi : Allah'ın ismi ile
2. er rahmân er rahîm : Rahmân ve Rahîm Rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nuru gönderen

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1/FÂTİHA Suresi 2. ayet meali

El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne).
1. el hamdu : hamd, övgü, sena, manevî ni'metlere şükür
2. lillâhi (li allâhi) : Allah için, Allah'a
3. rabbi : Rab
4. el âlemîne : âlemler

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.

1/FATİHA-3 ayet meali

Er rahmânir rahîm(rahîmi).
1. er rahmâni : Rahman esması ile tecelli eden
2. er rahîmi : rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nurunun sahibi

O, Rahman ve Rahim’dir

1/FATİHA Suresi 4. ayet meali

Mâliki yevmid dîn(dîne).
1. mâliki : malik, sahip
2. yevmid dîne (yevme ed dîne) : dîn günü, (kişinin mürşidine ulaştığı ve ruhunun Allah'a doğru yola çıktığı gün)

Hesap gününün sahibidir.

1 / FÂTİHA Suresi 5. ayet meali

İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).
1. iyyâ-ke : yalnız sen, yalnız sana
2. na'budu : (biz) kul oluruz
3. ve : ve
4. iyyâ-ke : yalnız sen, yalnız senden
5. nestaînu : istiane (mürşidimizin kim olduğunu öğrenmek için özel yardım) isteriz

Ancak sana ibadet edilir, ancak senden yardım istenir.

FÂTİHA Suresi 6. ayet meali

İhdinâs sırâtel mustakîm(mustakîme).
1. ihdi-nâ : bizi hidayet et, ulaştır
2. es sırâte el mustakîme : Sıratı Mustakîm, Allah'a ulaştıran yol

Bize doğru yolu göster.

FÂTİHA Suresi 7. ayet meali

Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn(dâllîne).
1. sırâta : yol
2. ellezîne : ki onlar
3. en'amte : sen ni'met verdin
4. aleyhim : onlara, onların üzerine
5. gayri : başka, hariç, değil
6. el magdûbi : gadap, öfke duyulanlar
7. min rabbi-hi : onlara, onların üzerine
8. ve : ve
9. lâ ed dâllîne : dalâlette olanlar değil

O yol (SIRATI MUSTAKÎM) ki; üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalâlette kalmışların (Allah’a ulaşmayı dilemeyenlerin) yolu değil.

Faziletleri

Fatiha süresi Allah katında hem dua hem övgüdür. Allahu Teala fatiha süresini okuyanı över. Fatiha süresini ihlasla okuyan bir kişi tüm Kuran'ı okumuş gibi sevap alır . Fatiha süresini okuyan Allaha şükür etmiş olur . 

Fatiha süresi yedi âyettir. Bu yedi ayetin her biri ayrı ayrı cehennem kapısına kapak olur.

Hazreti muhammet sallallahu vesselam şöyle buyurdular. Fatihayı okumayanın namazı olmaz.

Hastalanan birisinin üzerine 41 defa okunursa allahın izniyle şifa bulur.

Farz nmazlarıdan sonra 20 defa okunursa, rızkı bollaşır, durumu düzelir, iç alemi nurlanır.

Yatarken fatiha 3 ihlas felak nas okuyan güven içinde olur.

Hayır için ve bir müsibetten kurtulmak için 3 gün süreyle günde 313, toplamda 1000 defa okunması durumunda dileği kabul olur.

Susuzluk ve açlık çeken bir kişi fatiha süresini eline içine okuyup yüzüne ve karnına sürmesi durumunda allahın izniyle bu histen kurtulur.
Devamını Oku
Hiç yorum yok:
8 Şub 2017 basa-dön konuya-git

Kelimei şehadet - Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammedenabdühû ve Resûlüh

Faziletleri 

Şehadeti söylemenin 130 kadar faydası vardır. Bunlardan 30 tanesi şunlardır: 

Dünyada olan 5 fayda 

1- Adı güzel çağrılır 
2- İslamın emir ve yasakları kendisine farz olur. 
3- Cezadan ve aşağılanmaktan kurtulur. 
4- Allahü azim-üş-şan, ondan razı olur. 
5- Cümle müminler ona muhabbet eder. 
Ölürken olan 5 fayda 
1- Azrail aleyhisselam ona güzel suretle gelir. 
2- Yağdan kıl çeker gibi ruhunu alır. 
3- Cennet kokuları gelir. 
4- Müjdeci melekler gelir 
5- Merhaba yâ mümin! Sen cennetliksin denir. 

Kabirde olan 5 fayda 

1- Kabri geniş olur. 
2- Münker ve Nekir güzel suretle gelir. 
3- Bir melek ona bilmediğini talim eder( öğretir ) 
4- Allahü azim-üş-şan bilmediğini hatırına getirir. 
5- Cennetteki makamı görünür. 

Arasat’ta olan 5 fayda 

1- Sual ve hesabı kolay olur. 
2- Kitabı sağından verilir. 
3- Mizanda sevabı ağır gelir. 
4- Arş’ın altında gölgelenir. 
5- Sıratı yıldırım gibi geçer. 

Cehennemde olan 5 fayda 

1- Cehenneme girerse, Cehennem ehli gibi gözleri gök olmaz. 
2- Şeytanı ile çatışmaz. 
3- Ellerine ateşten kelepçe, boynuna zincir vurulmaz. 
4- Hamim suyundan içirilmez. 
5- Ebedi cehennemde kalmaz. 

Cennette olan 5 fayda 

1- Cümle melekler ona selam verir. 
2- Sıdıklar ile refik olur. 
3- Ebedi cennette kalır. 
4- Allahü teala ondan razı olur. 
5- Allahü tealanın cemalini görür.
Devamını Oku
Hiç yorum yok:
16 Oca 2017 basa-dön konuya-git

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdüve hüve alâ külli şey'in kadîr

Manası

Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na aittir. O, herşeye kâdirdir

Faziletleri 

Hz. Ebû Hüreyre (ra) şöyle anlatıyor, Resulallah ( sav) buyurdularki: kim bu duayı günde yüz kere okursa on köle azad etmiş gibi sevap kazanır. Ayrıca o kişiye yüz sevap yazılıp yüz günahı silinir. Ayrıca üç gün Allahü Teala onu şeytandan korur.


Amr İbnu Şuayb an Ebîhi an Ceddihî (ra) anlatıyor: "Hz. Peygamber (Sav) Şöyle  buyurmuştur.
Duaların en faziletlisi arife günü yapılan duadır. Ben ve benden öncekilerin söylediği en faziletli söz  öncekilerin söyledi en faziletli söz "lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr".
 [Muvatta, Kur'ân 32, (1, 214, 215); Tirmizî, Da'avât 133, (3579)]

Devamını Oku
Hiç yorum yok:
basa-dön konuya-git

Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm

Manası

Ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim. Ben Yüce Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim.”

Faziletleri

Ebû Hüreyre (r.a) rivayetine göre Peygamber efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur : 
“Dile hafif, mîzana konduğunda ağır gelen ve Rahmân olan Allah’ı hoşnut eden iki cümle vardır: Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm

Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi


Manası


Allah’ın ismiyle başlayıp, Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim

Faziletleri 

Ebu’d-Derdâ (ra) tan rivayet edilene göre Peygamber efendimizin (sav) şöyle buyurmuştur:
Sizin biriniz sabah uyandığında bin sevap işlemeyi terk etmesin. Her kim uyandığında 100 kere bu zikri derse bu bin sevaptırki. İnşallah o gün bin günah işleyemez, bundan başka işlediği hayırlarda kendisine kar kalır.


Hz. Ebû Hüreyre (ra) şöyle anlatıyor, Resulallah ( sav) buyurdularki: kim günde 100 defa Sübhânallahi ve bihamdihi derse Deniz'in köpüğü kadar olsa hataları dökülür 
Devamını Oku
Hiç yorum yok:
basa-dön konuya-git

Filin içinden geçen kaydırak. İlginç tasarımlar

Filin ağzından girip arkasından çıkan kaydırak. Bu kaydıraktan kaymak çok eğlenceli olacak. 
Devamını Oku
Hiç yorum yok:
15 Oca 2017 basa-dön konuya-git

Rendeli kaydırak. İlginç tasarımlar

Kaydırağın sonunda rendeleneceğini sanmak. Burdan kaymak cesaret ister
Devamını Oku
Hiç yorum yok:
basa-dön konuya-git

Bisiklet yolu. Tasarım hataları


Bu yolu kullanan bir bisikletçi burdan sonra ya geri dönecek yada bisikleti omuzuna alıp devam edecek
Devamını Oku
Hiç yorum yok:
basa-dön konuya-git

Kapısız balkonlar. Tasarım hataları!Balkon tamam korkuluklar da yapılmış eksik olan kapılar 
Devamını Oku
Hiç yorum yok:
14 Oca 2017 basa-dön konuya-git

Eski model çocuk arabası


Devamını Oku
Hiç yorum yok:
1 Oca 2017 basa-dön konuya-git

Odayı dağıtmak dediğin böyle olur. Yaramaz çocuk resimleri!

yaramaz çocuk resimleri İle ilgili
Webde Ara
Google Web Yandex Web
Resimlerde Ara
Google Görsel Yandex Görsel
Videolarda Ara
YouTube Yandex Video Google Video
Arama Eğilimlerini
Google Trends
En çok yapılan aramalar
yaramaz bebekler bebek fotoğrafları komik bebekler
Devamını Oku
Hiç yorum yok:
10 Ara 2016 basa-dön konuya-git

Evin mutfağına dalmış çocuk. Yaramaz çocuk resimleri

Devamını Oku
Hiç yorum yok:
basa-dön konuya-git

Babanın traş köpüğüyle yıkanmış. Yaramaz çocuk resimleri

Babanın traş köpüğüyle yıkanmış

yaramaz çocuk resimleri İle ilgili
Webde Ara
Google Web Yandex Web
Resimlerde Ara
Google Görsel Yandex Görsel
Videolarda Ara
YouTube Yandex Video Google Video
Arama Eğilimlerini
Google Trends
En çok yapılan aramalar
yaramaz bebekler komik bebekler komik fotoğraflar
Devamını Oku
Hiç yorum yok:
basa-dön konuya-git

Annesinin eşyasını izinsiz kullanmış. Yaramaz çocuk resimleri

Devamını Oku
Hiç yorum yok:
basa-dön konuya-git

Saçlarına mandallamış çocuk. Yaramaz çocuk resimleri

Devamını Oku
Hiç yorum yok:
7 Ara 2016 basa-dön konuya-git

Çocuk ruj ile bütün duvarı boyamış. Yaramaz çocuk resimleri

Devamını Oku
Hiç yorum yok:
6 Ara 2016 basa-dön konuya-git

Dağ ova her yere ev yapılmış - Aşırı kalabalık şehirler

Devamını Oku
Hiç yorum yok:
5 Ara 2016 basa-dön konuya-git

Zeus heykeli. Dünyanın Ilk Gerçek 7 Harikaları!

Eski zamanlarda Yunanlılar'ın en büyük festivali, "Tanrıların Kralı Zeus" onuruna düzenlenen Olimpiyat Oyunlarıydı. Bugünkü Olimpiyat oyunlarına benzeyen bu müsabakalarda Anadolu, Suriye, Mısır, Yunanistan ve Sicilya'dan atletler yarışırlardı. Olimpiyatlar ilk kez M.Ö. 776'da başladı. Oyunlar 4 yılda bir düzenleniyordu ve Yunan şehir devletlerinin bütünlüğünü sağlamaya yardımcı oluyordu. Yunanlılar, Yunanistan'ın batı kıyısında Peloponnesus denen bölgedeki Olimpos'ta Zeus adına bir tapınak yaptırmışlardı. Kutsal oyunlar süresince, şehir devletleri arasındaki savaşlar kesiliyor ve oyunlar için Olimpos'a (Olympia) gidecekler için güvenli bir geçiş imkanı sağlanıyordu.
Oyunların yapıldığı yerde bir stadyum ve kutsal bir koruluk vardı. Yunanlılar ilk zamanlarda basit bir yapısı olan tapınağın yerine, zaman içinde oyunların öneminin artmasıyla, yeni ve tanrıların kralının adına yaraşır bir tapınak yapmak istediler. Bunun için Elis'li Libon yeni bir tapınak yapmaya başladı ve M.Ö. 456'da Zeus tapınağı bitirildi.

Tapınak dikdörtgen bir platform üzerine inşaa edilmişti. Binanın yanlarında yeralan 13 adet büyük sütun, tavanı destekliyordu. Her köşede 6 adet sütun vardı. Üçgen şeklindeki tavan heykellerle doldurulmuştu. Kolonların üzerindeki pedimentler, Heracles'in heykelleriyle süslüydü. Tapınağın içerisinde tanrıların kralı Zeus'un görkemli bir heykeli yeralıyordu.

Heykeli, Atina'daki Parthenon tapınağı için Athena heykelini yapan Phidias yapmıştır. Heykel tapınağın batı ucuna yerleştirilmişti. 7 metre genişlikte ve yaklaşık 12 metre yüksekliğindeydi. Zeus, özenle hazırlanmış tahtında oturur şekildeydi. Başı neredeyse tavana değiyordu. Sağ elinde zafer tanrıçası Nike'ı tutuyordu. Sol elindeyse üzerinde çeşitli metallerden kakmalar olan ve üzerinde kartal olan bir hükümdar asası vardı. Altın, abanoz, fildişinden yapılmış olan ve değerli taşlardan kakmaların bulunduğu Zeus'un oturduğu taht, heykelin kendisinden daha etkileyiciydi. Üzerinde, Yunan tanrılarının ve sfenks gibi mistik hayvanların oyma figürleri yeralıyordu.

Heykelin derisi fildişinden, sakalı, saçları ve elbisesi altındandı. Tasarım, bir ahşap çerçeveye altın ve fildişi levhaların tutturulmasıyla yapılmıştı. Olimpos'un havası çok fazla nemliydi. Bu yüzden fildişi levhaların çatlamaması için tapınağın altındaki özel bir havuzda bulundurulan bir yağ ile sürekli yağlanıyordu.

Roma imparatoru Theodosius I, M.S.255 yılında, bir dinsiz adeti olduğu gerekçesiyle olimpiyatları durdurdu. Daha sonra zengin Yunanlılar, heykeli Bizans'a taşıdılar. Heykel, M.S.462 yılında çıkan bir yangında yokoldu.
Olimpos'ta 1829'da Fransızlar tarafından burada bulunan bazı heykel parçaları Paris'te Louvre müzesinde sergilenmektedir.

Bugün, bölgedeki stadyum restore edilmiştir. Zeus tapınağıyla ilgili birkaç sütun haricinde hiçbir şey kalmamıştır. Heykel ise tamamen yokolmuştur. Ancak, o döneme ait bulunan paralar üzerindeki resimlerden, mabedin şekli hakkında ipuçları elde edilebilmiştir.
üst konu
Dünyanın Ilk Gerçek 7 Harikaları
Zeus heykeli ile ilgili bu sitelerde arama yap
Google Web Yandex Web Google Görsel Yandex Görsel YouTube Yandex Video Google Video Wikipedia Ekşi sözlük Google Haritalar Sketchup 3D Görüntü
Zeus heykeli ile ilgili en çok yapılan aramalar
rodos heykeli rodos heykeli nerede zeus heykeli nerede zeus heykeli hangi ülkededir zeus heykeli fiyatı zeus heykeli ingilizce dünyanın 7 harikası rodos heykeli rodos heykeli hangi ülkededir
Zeus heykeli ile ilgili arama eğilimleri
Devamını Oku
Hiç yorum yok:
26 Kas 2016 basa-dön konuya-git

Rodos Heykeli. Dünyanın Ilk Gerçek 7 Harikaları!

Rodos'un ilk sakinleri olan Dor'lar, Argos'tan gelen denizci bir kavimdi ve güneş ilahı olan Helios'a taparlardı. Dor'lar Rodos'ta en parlak devrini M.Ö. 3. asırda yaşayan bir medeniyet kurdular. Mısır ve Fenike'nin ürünlerini alıp satarak zengin oldular. Adayı kültür-sanat merkezi, güzel konuşma ve felsefe okulu haline getirdiler.

Dor'lar, Makedonya Kralı Demetrios'la yaptıkları bir savaşı kazandıktan sonra, zafer anıtı olarak ve ilahları Helios'a şükran borçlarını ödemek için, Rodos limanının girişine büyük bir Helios heykeli yaptılar. M.Ö.281-280 yılında yapılan 32 metre yüksekliğindeki bu tunç heykel, elinde bir meşale tutuyordu. Bu haliyle Newyork limanındaki Hürriyet Heykeli'ni andırıyordu.

Rodoslular bu heykelin kendilerini ve adayı koruduğuna inanırlardı. Bu nedenle her yıl "Helicia" denilen şölenler düzenler, bu heykelin dibinde dört atlı bir arabayı denize atarlardı. İnanışlarına göre, Helios böyle bir arabayla dünyayı dolaşarak insanları gözetlerdi.

Rodos heykeli ancak 50 yıl ayakta kalabilmiş ve M.Ö. 223 yılında bir depremde yıkılmıştır. Rodos Kolossosu da denilen bu anıtın heykeltıraşı Lindos'lu Khares'ti. Lindos, Rodos adasının üç büyük kasabasından biridirüst konu
Dünyanın Ilk Gerçek 7 Harikaları
Rodos Heykeli ile ilgili bu sitelerde arama yap
Google Web Yandex Web Google Görsel Yandex Görsel YouTube Yandex Video Google Video Wikipedia Ekşi sözlük Google Haritalar Sketchup 3D Görüntü
Rodos Heykeli ile ilgili en çok yapılan aramalar
rodos heykeli nerede rodos heykeli kalıntıları rodos heykeli hangi ülkededir rodos heykeli game of thrones rodos heykeli günümüz zeus heykeli nerededir iskenderiye feneri rodos heykeli yunanistan
Rodos Heykeli ile ilgili arama eğilimleri

Devamını Oku
Hiç yorum yok:
basa-dön konuya-git

Mısır piramitleri < Dünyanın Ilk Gerçek 7 Harikaları!

Keops Piramiti (Khufu Piramiti) Gize’de antik Memfis mezar kentinde bulunan üç piramitten en eski ve geniş olanıdır. M.Ö. yaklaşık 2.560 yılında, 20 yıl üzerinde dönemi içeren bir zamanda inşa edildi. Piramitin Mısır'ın dördüncü hanedanı firavun Khufu ya bir mezar olarak inşa edildiğine inanılır. Bugün Mısır’ın başkenti Kahire’nin bir parçasıdır. Dünyanın yedi harikasından günümüze kadar ulaşan tek eserdir. 

Gize Büyük piramiti yapı kompleksinin ana parçası olup, Khufu'nun onurunda iki ölüye ait tapınağı ihtiva eder (biri piramitin, diğeri ise Nil Nehri'nin yakınındadır).

Üç küçük piramit Khufu'nun eşleri içindir ve küçük Mastaba(Antik Mısır'da dikdörtgen eğik yapılar olup, pek çok seçkin Mısırlı'nın gömüldükleri yerdir) mezarlar, piramiti yüceliğinden dolayı çevreler. Küçük piramitlerden biri kraliçe Hetepheresin mezarını (1925 yılında keşfedildi), kızkardeşini ve Sneferu nun eşi ve Khufu'nun annesini kapsar. Giza'da çalışanlar için bir kasaba vardı, bu kasaba bir fırın, bira imalathanesi ve bakır eritme kompleksini içeriyordu. Pek çok yapı ve kompleks Giza Haritalama Projesi ile keşfedilmektedir.

Büyük Piramitin birkaç yüz metre güney batısında bir parça daha küçük Kefren Piramiti, Khufu'nun ardıllarından biri genel olarak Great Sphinx Büyük Sfenks'in inşaatçısı ve birkaç yüz metre sonrası güney batıda Menkaure piramiti Khafre'nin ardılı yaklaşık yarısı uzunluğunda. Khufu nun veziri Hemen veya Hemiunu 'nun, Büyük Piramitin bazılarının mimarı olabileceğine inanılır. Büyük piramitin gizli bilgiler barındırması, ilk olarak Napolyon ordularının Mısır'ı işgali sırasında Fransız mühendislerinin çalışmalarıyla ciddiye alınmıştır. Bu mühendisler piramiti bir triangülasyon noktası olarak kullanmaya kalktıklarında, dört kenarının dört ana yöne dönük olduğunu ve boylam dairesinin de tam piramitin doruğundan geçtiğini fark etmişlerdir. Doruktan geçen diagonal çizgiler kuzeye doğru uzatıldığında Nil Deltası'nı iki eşit parçaya bölmektedir. Taban köşegenlerinin kesiştiği noktadan kuzeye uzatılacak bir doğru, kuzey kutbunun yalnızca dört mil uzağından geçmektedir (ki piramidin yapımından bu yana geçen uzun süre içinde kutup noktasının yer değiştirmiş olması da mümkündür.)

Bugünün uzunluk ölçüsü olan metrik sistemin birimi metredir. Yani kutuptan ekvatora kadarki meridyen uzunluğunun on milyonda biridir. Bu ölçü Fransızlar tarafından, Mısır işgalinden kısa süre önce ortaya çıkarılmıştır. Piramitin ölçüsü olarak kullanılan kübit ise, eski Mısırlıların kullandığı ölçüdür ve Fransızlann biriminden binlerce yıl önce bulunmuş bir birimdir. Bir kübit'in uzunluğu bir metreye çok yakın olmakla birlikte, metreden daha dakik bir birimdir. Çünkü bu ölçü herhangi bir meridyen çevresine değil, kutup ekseninin uzunluğuna göre hesaplanmıştır. Meridyen uzunlukları, dünya çevresine göre değişebilmektedir.
Büyük Piramit'in Mısır kübit'ine göre alınmış bazı ölçüleri, yerküre hakkında, dünyanın güneş sistemindeki yeri hakkında, sonradan, unutulup modern çağda yeniden keşfedilmiş bir hayli bilginin var olduğunu göstermektedir. Bu bilgiler ancak matematik olarak ifade edilebilmektedir. Piramitin çevresi, bir yıl içindeki gün sayısını (365.24) göstermektedir. Bu çevrenin iki katı, Ekvator'da bir boylam derecesinin bir dakikasına eşittir. Eğik kenar üzerinden, tabandan doruğa kadar olan uzunluk, bir paralel derecesinin altıyüzde biridir. Çevreyi yüksekliğin iki katına böldüğümüz zaman, (pi) sayısı olan 3.1416'yı bulmaktayız (Bu rakam, eski Yunanlılann bulduğu pi sayısından, yani 3.1428'den çok daha gerçektir).

Piramitin ağırlığı 10 üzeri 15‘le çarpıldığında, dünyanın yaklaşık ağırlığını vermektedir. Dünyanın kutup ekseni, doğrultusunu günden güne değiştirmekte ve böylelikle her 2,200 yılda güneşin arkasına yeni bir burcun gelmesine olanak vermektedir. ilk durumuna ancak 25.827 yıl sonra varmaktadır. Bu sayı da, 25.826.6 olarak piramitte ortaya çıkmaktadır. Bu sayıyı veren, taban köşegenlerinin toplamıdır. Büyük piramitin içinde Firavun odasının boyutları, iki temel Pisagor üçgeninin eşidir: 2.5:3. ve 3.4.5. Oysa piramit, Pisagor'dan binlerce yıl önce yapılmıştır. Bu verilen ölçülerin, piramitin ölçü rastlantılarından yalnızca küçük bir kısmıdır. Yapımında sadece 4000 kişi çalışmıştır. Piramitlerde radar gibi cihazların çalışmadığı, arkeleogların bu yüzden hala birçok odayı bulamadığı bilinmektedir 

Mısır piramitleri üst konu
Dünyanın Ilk Gerçek 7 Harikaları
Mısır piramitleri ile ilgili bu sitelerde arama yap
Google Web Yandex Web Google Görsel Yandex Görsel YouTube Yandex Video Google Video Wikipedia Ekşi sözlük Google Haritalar Sketchup 3D Görüntü
Mısır piramitleri ile ilgili en çok yapılan aramalar
mısır piramitleri içi mısır piramitleri hakkında bilgi mısır piramitlerinin özellikleri mısır piramitleri içindeki tuzaklar mısır piramitleri nasıl yapıldı mısır piramitleri nerede mısır piramitleri belgeseli  mısır piramitleri isimleri
Mısır piramitleri ile ilgili arama eğilimleri

Devamını Oku
Hiç yorum yok:
21 Kas 2016 basa-dön konuya-git

İskenderiye feneri. Dünyanın Ilk Gerçek 7 Harikaları

Mısır'da İskenderiye Limanı'nın karşısındaki Pharos Adası üzerine yapılmıştı. Romalılar Mısır'ı ele geçirdikten sonra burada Ptolemaios (Batlamyus) olarak anılan bir devlet kurmuşlardı. İnşaası M.Ö. 285-246 yılları arasında süren Fener, bu devletin ilk iki kralı Ptolemy-Batlamyus-Soter ve Ptolemy tarafından yaptırılmıştı.

Kaidesi ile birlikte 135 metre yüksekliğinde olan fener, beyaz mermerden yapılmıştı. Tepesinde bulunan, tunçtan yapılmış büyük bir ayna 70 kilometre uzaklıktan görülüyor ve limana giren gemilere rehberlik ediyordu.

Üç bölümden oluşan fenerin mimarı Knidos'lu Sostratus'tur. Alt bölümü dikdörtgen şeklinde ve yaklaşık 55 metre yüksekliğindeydi. Orta bölüm, yukarıya doğru giden rampası olan bir silindir şeklindeydi. Yaklaşık 27 metre yüksekliğindeydi. Üst bölüm ise silindir şeklindeydi ve üzerinde alevin bulunduğu bir odası vardı.

iskenderiye feneri, antik çağın yedi harikası içinde günlük yaşam için kullanılan tek eserdir. Ayrıca yedi harikanın ve gelmiş geçmiş deniz fenerlerinin en yüksek olanı da bu fenerdir.

Üst kısmı M.S. 955 yılında bir deprem ve fırtınada kopan fenerin gövde kısmı da 1302'de başka bir depremde yıkıldı. 1500 yılında ise bu yapıya ait kalıntılar tamamen yokoldu.

Üzerinde inşaa edildiği adadan dolayı Pharos olarak anılmış ve bu kelime bir çok dile yerleşmiştir. İspanyolca, Fransızca ve İtalyancada Pharos, deniz feneri anlamına gelmektedir. Yıkılmadan önce yapılan resimleri, dünyadaki deniz fenerlerine yüzlerce yıldan beri örnek olmuştur.
iskenderiye feneri üst konu
Dünyanın Ilk Gerçek 7 Harikaları
iskenderiye feneri ile ilgili bu sitelerde arama yap
Google Web Yandex Web Google Görsel Yandex Görsel YouTube Yandex Video Google Video Wikipedia Ekşi sözlük Google Haritalar Sketchup 3D Görüntü
iskenderiye feneri ile ilgili en çok yapılan aramalar
iskenderiye feneri nerede hangi ülkede iskenderiye feneri hakkında bilgi  iskenderiye feneri ingilizce iskenderiye feneri hikayesi iskenderiye feneri ingilizce anlatım kral mausolos mezarı rodos heykeli nerede iskenderiye kütüphanesi
iskenderiye feneri ile ilgili arama eğilimleri
Devamını Oku
Hiç yorum yok:
19 Kas 2016 basa-dön konuya-git

Halikarnas mozolesi. Dünyanın Ilk Gerçek 7 Harikaları!

Plinius'un bildirdiğine göre, dünyanın yedi harikasından biri sayılan Mausoleum, M.Ö. 350 de Mausolos için karısı Artemisia tarafından yaptırılmıştır.

"Farklı cephelerin süslemeleri ve mükemmelliği birbirini taklit eden farklı sanatcılar tarafından ele alındı. Leochares, Bryaxis, Skopas ve bazılarının düşündükleri gibi Timotheus'un sanatlarının seçkin mükemmelliği o yapıya dünyanın yedi harikası arasında ün kazandırdı." Antik yazarlardan Vitrivius böyle söylüyor. Romalı tarihci Plinius'a göre pteron kare şeklindeydi ve çevresinde 36 tane ion stili sütun vardı. Her sütun arasında bir heykel dikiliydi. Pterondaki kabartmalar Amazonlarla Yunanlıların savaşını gösteriyordu. Pteron üzerinde yirmi basamaklı bir piramit vardı. Piramit beyaz paros mermerindendi. İskenderiye limanının karşısında bulunan paros adasından özel seçilmişti. En üstte quadrika (dört atlı araba) bunun üzerinde ise Mausolos ve Artemisia'nın heykelleri bulunuyordu.

Tüm istilalara ve doğal afetlere karşın Mausoleum İS. 1406 yılına dek ayakta kalmayı başarmıştır. Ta ki Alman mimar Schegelholt tarafından yapılan St. Peters kalenin yapımına dek. Bu zamana kadar 1500 yıl ayakta kaldı. Sadece basamakları görünen yapının derinlerine giderek elde ettikleri mermeri yakıp kireç yaptılar. Bazı kabartmalar duvar taşı olarak kullanıldı. Bazılarının üzeri silinerek oymalar kazındı. 1875 de Sir C. Newton kazılara başlar, bazı friz ve Mausoleon ile Artemision'un heykellerini ve büyük aslan heykelleri İngiliz Britich Museum'a taşındı.

Mausoleum'un yapımı yarılandığında Halikarnassos'un parası biter ve geri kalan bölümler özveri ile yapılır. Neyazık ki şu an yapının yerinde görülecek hiç bir şey yoktur. Bu ünlü yapı Halikarnassos'un diğer karia kentlerinden daha fazla tanınmasını sağlamıştır.

Rahip Eustatius 12.yy da "Homeros üzerine açıklamalar" adlı eserinde Mausoleum için ölümsüz pırlanta sıfatını kullanır.
Halikarnas mozolesi üst konu
Dünyanın Ilk Gerçek 7 Harikaları
Halikarnas mozolesi ile ilgili bu sitelerde arama yap
Google Web Yandex Web Google Görsel Yandex Görsel YouTube Yandex Video Google Video Wikipedia Ekşi sözlük Google Haritalar Sketchup 3D Görüntü
Halikarnas mozolesi ile ilgili en çok yapılan aramalar
halikarnas mozolesi nerede halikarnas mozolesi hakkında kısa bilgi halikarnas mozolesi nerede hangi ülkede halikarnas mozolesi bodrum halikarnas mozolesi giriş ücreti halikarnas mozolesi ingilizce artemis tapinaği mozole nedir
Halikarnas mozolesi ile ilgili arama eğilimleri
Devamını Oku
Hiç yorum yok:
basa-dön konuya-git

Babil'in asma bahçeleri. Dünyanın ilk gerçek 7 harikaları

İstilalar yüzünden sönmeye başlayan şehir, özellikle Pers Kralı Keyhüsrev'in Babil'i fethetmesinden sonra sönmeye başlamış, M.S. 5 ve 6. yüzyıllarda kumlara gömülmüş ve bir kum dağı haline gelmiştir. Bu şehrin, içindeki tapınakların ve asma bahçelerin kalıntıları ancak 20. yüzyılda yapılan kazılarla meydana çıkarılabilmiştir.

M.Ö. 450'li yıllarda tarihçi Herodot "Babil, yeryüzünde bilinen bütün diğer şehirlerin ihtişamını aşar." demiştir. Herodot, şehrin dış duvarlarının 80 kilometre uzunlukta, 25 metre kalınlıkta ve 97 metre yükseklikte olduğunu ve 4 atlı bir arabanın gezinmesine uygun olduğunu belirtmiştir. İç duvarlar, dış duvar kadar kalın değildi. Duvarların içinde som altından yapılmış büyük heykeller bulunan kaleler ve tapınaklar vardı. Şehrin içinde ünlü Babil Kulesi vardı. Bu kule, Tanrı Marduk'a yapılan bir tapınaktı ve cennete ulaşmak için göğe doğru yükseliyordu.

Babil, M.Ö. 605'den itibaren 43 yıl hüküm süren kral Nebuchadnezzar tarafından yapılmıştır. Daha zayıf bir rivayete göre ise M.Ö. 810 yılından itibaren 5 yıl hüküm süren Asur kraliçesi Semiramis tarafından yapılmıştır.

Bahçeler Nebuchadnezzar'ın sıla hasreti çeken karısı Amyitis'i neşelendirmek için yapılmıştı.Amytis, Medes kralının kızıydı ve iki ülkenin müttefik olması amacıyla Nebuchadnezzar ile evlendirilmişti. Onun geldiği ülke yeşil, engebeli ve dağlıktı. Mezopotamya'nın bu dümdüz ve sıcak ortamı onu depresyona itmişti. Kral, karısının sıla hasretini gidermek için onun memleketinin bir benzerini yapmaya karar verdi. Yapay dağlar ve suların akacağı büyük teraslar yaptırdı.

Yunanlı coğrafyacı Strabo'nun M.Ö. birinci yüzyıldaki tanımlamasına göre, bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbeler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat nehrinden zincir pompalarla su yukarılara çıkarılıyordu. Zincir pompa, biri yukarıda, diğeriyse su kaynağında bulunan iki büyük volana gerili, üzerinde kovalar bulunan bir sistemdi. Nehirden dolan kova yukarıya çıkıyor içindeki suyu havuza boşaltıp tekrar nehre dönüyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su, bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya doğru akıyordu.

Yunanlı tarihçi Diodorus'a göre bahçeler yaklaşık 120 metre genişlikte ve 120 metre uzunluğunda ve 25 metre yüksekliğindeydi.

Ejiptologlar ve arkeologlar, yillardan beri piramitlerin yalnizca ve yalnizca firavun mezari oldugunu iddia ediyorlar. Oysa, I.Ö 2500 dolayinda, henüz tekerlegi bile bulmadigi varsayilan bir ülkenin, bütün kaynaklarini kullanarak bu devasa yapilari yalnizca firavunlarina gösterisli mezar olsun diye yaptiklarina inanmak zor. Hele Giza'daki üç büyük piramitten söz edince, isler iyice "garip" hale geliyor.

1994 yilinda Robert Bauval adli Belçika asilli, çocuklugu Misir'da geçmis bir mühendisin "Orion Mystery" adli sansasyonel kitabi yayimlanana dek, dünyanin bu en gizemli üç anitinin niteligine iliskin ciddiye almaya deger bir teori atilmamisti ortaya. Erich Von Daniken'in spekülatif ve fazla hayalci "uzayli atalar" iddiasi, ancak beylik UFO masallarina malzeme olusturabilecek dayanaklara sahipti. Ejiptoloji ve ortodoks arkeolojinin "piramitler firavun mezaridir" varsayimlari, Misir'da sonraki dönemde insa edilen (ve asla Giza'daki 3 piramidin kalitesine erisemeyen) yapilarda "mezar" düsüncesini destekleyecek bulgulara ulasildigindan ötürü epey saglam görünüyordu. Aslinda ne Khufu'nun, ne Khafre'nin ne de Menkaure'nin piramitlerinde mezar, mumya ya da cesete rastlanmisti ama bu, yaygin inanci degistirmiyordu.

1979 yilinda Kahire'ye yaptigi bir gezi sirasinda Robert Bauval, üç büyük piramitin hizalanisinda bir gariplik farketti. Ilk iki piramit kösegenlerinden birbirinin tam hizasina yerlestirildigi halde, daha küçük olan Menkaure'nin piramidi, hafifçe sola kaymis gibiydi. Bu muhtesem yapilari yaratabilecek ve ölçülerde asla sasmayacak bir mimariye sahip olan Misirlilarin, üç piramidi ayni çizgi üzerine yerlestirmeyi basaramamis oldugunu düsünmek hiç akla yakin gelmiyordu dogrusu. Bauval, Misir kültürüne, özellikle de dinine merakli biriydi. Bütün antik uygarliklarda oldugu gibi eski Misir'da da tapinaklarin belli yildizlara göre hizalandigini, oriyentasyonlarinin "gündönümü" ya da "ekinoks"lara yöneltilmis oldugunu iyi bilirdi. Misir'da en belirgin ve baskin kült, Osiris kültüydü ve bu tanri, Orion takimyildiziyla simgelenirdi. Bauval bir gün gökyüzünü izlerken, Orion'un merkezindeki en önemli üç yildizin, Alnilam, Alnitak ve Mintaka'nin, ayni Giza piramitlerinde oldugu gibi bir hiza sapmasina sahip oldugunu farketti: Ilk iki büyük yildiz, Alnilam ve Alnitak dogru hizadaydi ama üçüncü ve en küçük yildiz olan Mintaka, hafifçe sola kaymisti digerlerine göre.

Bu bulgu, astronomi destekli yapilan gözlemlerle Giza piramitlerinin Orion Kusagi olarak bilinen üç yildizin yeryüzündeki kopyasi olarak insa edildigini ortaya koyuyordu ve Misir yildiz dinini bilenler için hiç de sasirtici degildi. Misirlilar, yeryüzünü ve yasadiklari topraklari, gökyüzünün, yani ölümsüzlüge eristiklerinde ulasacaklari yerin bir kopyasi olarak düsünürlerdi ve piramit metinlerinden dini yazitlara dek her yerde bu vurgulanirdi. Nil, Samanyolu'na denk geliyordu Misir yildiz kültünde. Samanyolu'nun çevresindeki özel bir gökyüzü alani, eski Misirlilarin "Duat" diye adlandirdiklari "tanrilarin mekani"ydi; bunun yeryüzündeki kopyasi da Nil'in batisina denk getirilmisti! Bauval'in bulgusunda sasirtici olan sey çok daha baskaydi. Bu üç piramit I.Ö 2600 dolaylarinda yapilmisti ama, Orion yildizinin o tarihteki gökyüzü konumu, Giza'daki piramitlerin konumundan 45 derecelik bir sapma gösteriyordu.

Bauval, bir bilgisayar programi (SkyGlobe 3.2) yardimiyla, Orion ile piramitlerin bire bir ayni dogrultuya yerlestigi tarihi aradi ve karsisina I.Ö 10.500 tarihi çikti! Isin ilginç yani, bu tarih Orion takimyildizinin presesyon (terimler için lütfen sözlüge bakiniz) döngüsünün en alt noktasina rastliyordu.

Eski Misir kültünde, "ilk baslangiç" olarak anilan bir dönem oldugunu biliyordu Bauval: "Zep Tepi" olarak adlandirilan bu dönem, Misirlilarin ülkelerinin tarihini anlatirken, "Misir'i tanrilarin yönettigi mutlu dönem" diye söz ettikleri bir dilime de denk geliyordu. Binlerce yil önceyi anlatiyordu bu sözcük. Acaba Misirlilar piramitleri insa ederken, çok eski bir dönemi anmak üzere, Orion'un I.Ö 10.500'deki yerlesimini mi seçmislerdi master plan olarak? Bundan 4500 yil önce, presesyon hesaplari bile yapacak biçimde astronomi bilgisine nasil sahip olmuslardi? Yoksa bundan 12000 yil önce varolan bir uygarligin geride biraktigi izleri mi görüyorduk Misir'da? Robert Bauval, 1994'te yayimlanan "Orion Mystery" adli kitabinda bu sorulari sordu ve büyük sansasyon yaratti. Yanitlarsa, hala arastirilmayi bekliyor.Babilin asma bahçeleri üst konu
Dünyanın Ilk Gerçek 7 Harikaları
Babilin asma bahçeleri ile ilgili bu sitelerde arama yap
Google Web Yandex Web Google Görsel Yandex Görsel YouTube Yandex Video Google Video Wikipedia Ekşi sözlük Google Haritalar Sketchup 3D Görüntü
Babilin asma bahçeleri ile ilgili en çok yapılan aramalar
babilin asma bahçeleri nerede babilin asma bahçeleri şimdiki hali babilin asma bahçeleri hikayesi  babil bahçeleri kıbrıs babilin asma bahçeleri özellikleri babil'in asma bahçeleri günümüzde hangi ülke sınırları içinde kalır babilin asma bahçeleri ekşi babilin asma bahçeleri gerçek resmi
Babilin asma bahçeleri ile ilgili arama eğilimleri
Devamını Oku
Hiç yorum yok:
17 Kas 2016 basa-dön konuya-git